Címlap Képzési kimeneti követelmények

Képzés kimeneti követelményekA KLINIKAI KUTATÁSI MUNKATÁRS (CRA)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

 

 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

klinikai kutatási munkatárs (CRA)

 1. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

klinikai kutatási munkatárs (CRA)

 1. A szakirányú továbbképzés képzési területe:

orvos- és egészségtudományi képzési terület

 1. A felvétel feltétele:

Orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzési szakon, valamint természettudomány képzési területen biológia,

kémia vagy fizika alapképzési szakon szerzett oklevél

 1. Képzési idő:

2 félév

 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60

 

 1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:

 

–      jó szervező és adminisztratív készség;

–      széleskörű informatikai ismeretek;

–      kiváló kommunikációs képesség;

–      nagyfokú szakmai motiváció és elkötelezettség, valamint mások motiválásának képessége;

–      kiváló diplomáciai érzék;

–      stressztűrő képesség;

–      angol nyelvismeret.

 

A szakképzettség alkalmazása:

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányú továbbképzési szakon végzők képesek lesznek:

–      klinikai vizsgálók és vizsgáló helyek meghatározására és kiválasztására;

–      etikai és egyéb engedélyek beszerzésére;

–      klinikai vizsgálatok megszervezésére és dokumentálására;

–      vizsgálók tudományos megbeszéléseinek szervezésére és moderálására;

–      vizsgáló helyek látogatására, ellenőrzésére;

–      financiális feladatok menedzselésére;

–      minőségbiztosítási, betegbiztonsági feladatok felügyeletére;

–      kutatási eredmények rögzítésére, feldolgozására, archiválásra;

–      kutatási eredmények publikálására, disszeminálására.

 

 1. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:

 

  1. Alapozó-kiegészítő ismeretek: humanbiológia, molekuláris medicina, nanomedicina, analitikai kémia, patobiokémia, klinikai laboratóriumi medicina

10 kredit

  1. Szakmai törzsanyag: biostatisztika, társadalombiztosítástan, egészségügyi menedzsment, kémiai technológia, bioetika, egészségügyi jog, biotechnológia, prezentációs és publikációs stratégiák, EU jog, toxicológia

20 kredit

  1. Differenciált szakmai törzsanyag: bioinformatika, kutatási vizsgálatok tervezése, akkreditációs ismeretek, minőségbiztosítás, evidence-based-medicine, gyógyszerfejlesztés, marketing ismeretek, gyógyszerkémia

20 kredit

 1. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A záróvizsga

Témakörei:

-         A gyógyszerfejlesztés folyamata.

-         klinikai vizsgálatok előkészítése, lefolytatásának lépései és minőségbiztosítása

-         A gyógyszerfejlesztés és a klinikai vizsgálatok jogi és etikai feltételei.

A záróvizsga részei:

A szakdolgozat megvédése, valamint komplex vizsga, amely átfogja a képzés tantárgyainak ismeretanyagát.

A záróvizsga eredménye:

A záróvizsga eredménye annak szóbeli részére, valamint a szakdolgozatra – a megvédésére is tekintettel – kapott két érdemjegy számtani közepe.

 • Hungarian (formal)
Hirdetés
Kiemelt weblapok: